Departament fiscal i comptable

Estratègia, planificació fiscal i presa de decisions, són els tres pilars que afecten directament al correcta funcionament de l’empresa. Els nostres assessors tècnics fiscals, independentment del seu règim tributari, atendrà les seves necessitats. Les noves TIC permet la realització de les gestions tributàries de manera telemàtica, evitant la pèrdua de temps dels nostres clients i agilitzant el temps d’actuació.

 

Departament laboral

Les variacions constants de la normativa laboral i de seguretat social exigeix  un assessorament rigorós a les empreses. Un equip de professionals especialistes, Advocats, Graduats Socials i tècnics diplomats, s’ocuparà de tota la gestió laboral interna i externa que envolta l’empresa. Li oferim una òptima gestió laboral que comportarà seguretat i tranquil·litat a la seva empresa.

Departament jurídic

CRESO és un despatx multidisciplinar per empreses i particulars. Un equip d’advocats realitza l’assessorament i atenció legal necessària en les matèries administrativa, civil, laboral, fiscal i mercantil, en defensa dels legítims interessos dels seus clients, tant davant els Tribunals, com les Institucions Públiques.

 

Gestoria administrativa

Les obligacions personals davant les diferents Administracions Públiques precisen d’un professional qualificat, és per aquest motiu que la tasca realitzada per un Gestor Administratiu és imprescindible per salvaguardar els interessos particulars enfront l’Administració Local, Autonòmica i Estatal.

Departament de vehicles

Aquest departament gestiona tot el referent relacionat amb la DGT o el departament de Trànsit de la Generalitat, oferint canvis de noms, matriculacions, permisos temporals (plaques verdes i vermelles), permisos, baixes per: desballestament, temporals, trànsit comunitari i exportacions de vehicles, rehabilitacions de vehicles donats de baixa, importacions i canvis de residència de vehicles, rematriculacions a ITV i trànsit, homologacions de vehicles canvis de denominacions, gestió i control de les revisions periòdiques, gestió i obtenció de fitxes reduïdes a la ITV o a Enginyers Industrials, legalització de reformes: modificacions de SP a PR i de PR a SP, llums rotatives, obtenció de certificats ADR (transport de mercaderies perilloses), obtenció de certificats ATP (transport de mercaderies peribles) gestió de cancel·lacions i inscripcions de reserves de domini i leasing al Registre Mercantil, gestió i liquidació de sancions de trànsit, tramitació de recursos: al·legacions, alçada, …

 

PER A MÉS INFORMACIO POT ENVIAR UN MAIL A:

  • Carrer Ultónia 3
  • 17002 Girona
  • 972 21 41 08